Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Lista polskich banków

Sebastian Brzozowski   •   Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r.

Poniżej prezentujemy listę banków, gdzie wśród udziałowców dominuje Skarb Państwa (bezpośrednio lub pośrednio), polskie jednostki administracyjne, podmioty gospodarcze lub polscy udziałowcy.

Listę rozpoczynamy od banków o największej sumie aktywów – PKO BP to największy polski bank i jedna z największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Drugi na liście jest Bank Pekao SA. Te dwie instytucje są często mylone z powodu identycznie brzmiącej nazwy, lecz różni je bardzo wiele.

PKO BP powstał wcześniej, w 1919 r., jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Po II wojnie światowej został przemianowany na Powszechną Kasę Oszczędności, a następnie dodano do tej nazwy „Bank Państwowy” (obecnie „Bank Polski”). Pekao SA powstał w 1929 r. jako Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. W odróżnieniu od PKO BP, który pomimo bycia spółką notowaną na giełdzie od zawsze był bankiem państwowym, Pekao SA w latach 1999-2017 był kontrolowany przez włoską grupę bankową UniCredit. W 2017 roku został wykupiony przez PZU SA.

Kolejne banki na liście są już znacznie mniejsze. Są to zarówno instytucje kontrolowane przez jednostki państwowe (Alior Bank, BOŚ Bank, Bank Pocztowy), inwestorów prywatnych (Getin Noble Bank, Plus Bank) oraz kapitał spółdzielczy (Grupa BPS, Grupa SGB).

 • PKO BP

  PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, czyli obsługujący klientów detalicznych, firmy, korporacje oraz samorządy. Głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. Do PKO BP należy również marka Inteligo, oferująca konta obsługiwane przez internet (lub telefon), zazwyczaj tańsze w obsłudze od kont w PKO BP. Więcej ›

  Podstawowe konta w PKO BP

  Podstawowe konta w Inteligo

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Pekao SA

  Pekao SA to polski bank uniwersalny o długiej historii. Rok po debiucie na GPW, w 1999 r. przejęty przez włoską grupę UniCredit, pod kontrolą której pozostał aż do 2017 roku, gdy głównym akcjonariuszem została państwowa spółka PZU SA. Jeszcze wcześniej, w 2007 roku, Bank Pekao przejął większą część Banku BPH, w tym cały dział koporacyjny. Więcej ›

  Podstawowe rachunki w ofercie Pekao SA

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Alior Bank

  Alior Bank to jeden z najmłodszych polskich banków, którego głównym akcjonariuszem od 2015 r. jest Skarb Państwa za pośrednictwem PZU SA. W swojej krótkiej historii Alior Bank zdążył już przejąć Meritum Bank oraz część Banku BPH. W 2012 r. Alior Bank uruchomił markę Alior Sync, która w efekcie podjęcia strategicznej współpracy z T-Mobile została zamieniona w T-Mobile Usługi Bankowe.

  Rachunki w ofercie Alior Banku

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • BOŚ Bank

  BOŚ Bank to bank z ponad 25-letnią historią, od 1997 r. notowany na GPW, pozostający pod kontrolą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Misją banku jest promowanie ekologii, którą to misję realizuje poprzez udzielanie kredytów na zakup materiałów ekologicznych i na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (dla osób indywidualnych i firm), promując zieloną energię oraz ekologiczny styl życia.

  Rachunki w ofercie BOŚ Banku

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Bank Pocztowy

  Bank Pocztowy to bank silnie związany z Pocztą Polską SA, która jest jego dominującym udziałowcem (ok. 75%). Drugim akcjonariuszem jest natomiast PKO BP (ok. 25%). Bank koncentruje się na najprostszych produktach bankowych dla klientów indywidualnych, małych firm oraz instytucji. Bank Pocztowy jest również właścicielem marki EnveloBank kierowanej do klientów nowoczesnych, obsługujących swoje konto przez internet lub urządzenia mobilne.

  Rachunki w ofercie Banku Pocztowego

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Plus Bank

  Plus Bank (dawniej Invest Bank) to bank prywatny, nienotowany na GPW, którego głównym akcjonariuszem wedle publicznych informacji jest Zygmunt Solorz-Żak, właściciel m.in. sieci Plus GSM i Cyfrowego Polsatu.

  Rachunki w ofercie Plus Banku

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Bank BPS

  Bank BPS to bank zrzeszający ok. 350 banków spółdzielczych z całej Polski. Jego historia sięga 1992 roku, lecz pod obecną nazwą działa dopiero od 2002 roku. W swojej ofercie dysponuje produktami finansowymi dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz korporacji.

  Rachunki w ofercie Banku BPS

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa)

  Spółdzielcza Grupa Bankowa to drugie pod względem wielkości zgrupowanie banków spółdzielczych w Polsce, którego bankiem zrzeszającym jest SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu. SGB wywodzi się z Wielkopolski, lecz łączy banki spółdzielcze z obszaru całej Polski, obsługując zarówno klientów indywidualnych jak i firmy. Skupia się na inicjatywach lokalnych i branży rolno-spożywczej.

  Rachunki w ofercie SGB Banku

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Getin Noble Bank

  Getin Noble Bank to instytucja istniejąca do 30 września 2022 r., powstała na bazie dwóch banków: Getin Banku, prowadzącego bankowość detaliczną i Noble Banku, prowadzącego usługi bankowości prywatnej (private banking). Bank był notowany na GPW od 2007 r., a większościowy pakiet udziałów posiadał Leszek Czarnecki.

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

 • Idea Bank

  Idea Bank to polski bank istniejący do początku 2021 roku, którego oferta kierowana była głównie do przedsiębiorców i właścicieli małych lub średnich firm. Oferował także produkty finansowe (konta, lokaty i kredyty) dla klientów indywidualnych. Głównym akcjonariuszem był Leszek Czarnecki, właściciel grupy kapitałowej Getin Holding.

  Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›

Lista banków z polskim kapitałem – podsumowanie

Dwa największe polskie banki – PKO BP i Pekao SA – kontrolowane są przez Skarb Państwa, czyli jest on ich największym udziałowcem. W przypadku PKO BP jest to udział bezpośredni, a w przypadku banku Pekao SA – za pośrednictwem państwowej spółki PZU SA.

Pozostałe banki, które są kontrolowane przez jednostki państwowe, to już znacznie mniejsze instytucje. Zaledwie 2 polskie banki należą do inwestorów prywatnych – Getin Noble Bank i Plus Bank. Mamy też na rynku 2 grupy zrzeszające lokalne banki spółdzielcze – Grupę BPS i Grupę SGB:

 • PKO BP (oraz Inteligo) – kapitał publiczny
 • Pekao SA – kapitał publiczny
 • Alior Bank – kapitał publiczny
 • Getin Noble Bank – kapitał prywatny
 • BOŚ Bank – kapitał publiczny
 • Bank Pocztowy (oraz EnveloBank) – kapitał publiczny
 • Plus Bank – kapitał prywatny
 • Grupa BPS – zrzeszenie banków spółdzielczych
 • Grupa SGB – zrzeszenie banków spółdzielczych

 

Pozostałe banki operujące w Polsce

Poniżej prezentujemy listę banków, które funkcjonują na polskim rynku z ofertą dla klientów indywidualnych, ale których dominującym udziałowcem są spółki zagraniczne.

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)

Santander Bank Polska to dawny BZ WBK, który powstał w wyniku połączenia dwóch banków: Banku Zachodniego SA i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. W obu z nich w latach 90′ swoje zaangażowanie kapitałowe zwiększała irlandzka grupa Allied Irish Banks (AIB), która finalnie doprowadziła do fuzji obu instytucji w 2001 roku. Wtedy też bank zdebiutował na GPW.

W 2010 roku AIB ogłosiło zamiar sprzedaży swoich udziałów, w wyniku czego w 2011 roku bank przejął hiszpański Santander, obecnie skupiający ok. 70% akcji. W 2012 roku Santander wykupił również Kredyt Bank, który został następnie wcielony do BZ WBK.

W 2018 roku BZ WBK przejął większą część Deutsche Banku oraz nastąpił tzw. rebranding, czyli zmiana nazwy, logo i kolorystyki na Santander Bank Polska. Zmiana ta nie wiązała się ze zmianą właściciela banku, ponieważ Santander już od kilku lat był właścicielem BZ WBK.

mBank

mBank należy do niemieckiego Commerzbanku, który posiada w nim ok. 70% udziałów. Bank wywodzi się jednak z Polski – z powstałego w 1986 roku Banku Rozwoju Eksportu (BRE). Commerzbank został partnerem strategicznym BRE Banku w 1994 roku, a w 2000 roku, czyli roku powstania mBanku – pierwszego internetowego banku detalicznego w Polsce – objął już 50% udziałów BRE Banku. Od 2013 roku BRE Bank, mBank oraz Multibank zaczęły funkcjonować pod jednym, wspólnym szyldem mBanku.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski wywodzi się z Banku Śląskiego, wyodrębnionego z NBP w 1988 roku. Bank Śląski w 1991 roku stał się spółką akcyjną, która w 1994 zadebiutowała na GPW. Od 1996 roku dominującym udziałowcem pozostaje holenderska ING, co zaowocowało przemianowaniem banku w 2001 roku na ING Bank Śląski SA. Holenderski ING Bank NV posiada obecnie aż 75% akcji banku.

BNP Paribas

Bank BNP Paribas ma dość skomplikowaną historię. Zacząć ją należy od Banku Gospodarki Żywnościowej, który powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Banku Rolnego, funkcjonującego w Polsce od 1919 roku. W 1994 roku BGŻ został przekształcony w spółkę akcyjną i aż do 2004 roku jego głównym udziałowcem był Skarb Państwa oraz polskie banki spółdzielcze i regionalne. W 2004 roku do grona akcjonariuszy dołączyli holenderski Rabobank oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W wyniku wykupu akcji od innych akcjonariuszy, Rabobank doprowadził do objęcia większości udziałów w banku w 2008 roku, a następnie w 2011 roku bank zadebiutował na GPW.

Drugim istotnym podmiotem w tej historii jest bank BNP Paribas, który zaczął działać w Polsce w 2009 roku na gruncie połączonych w 2008 roku Fortis Banku i Dominet Banku. W 2014 roku Grupa BNP Paribas przejęła od Rabobanku kontrolę nad Bankiem BGŻ i w 2015 roku dokonała fuzji obu instytucji, które od tego momentu rozpoczęły działalność pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas SA. W posiadaniu BNP Paribas SA znalzło się niemal 90% akcji, a Rabobank pozostał akcjonariuszem mniejszościowym z ok. 6.5% udziałów.

W 2018 roku Bank BGŻ BNP Paribas przejął Raiffeisen Polbank SA, a następnie zadecydowano o usunięciu „BGŻ” z nazwy banku i tym samym skróceniu jej do BNP Paribas.

Od 2011 roku w ramach Banku BNP Paribas działa także BGŻOptima, internetowy bank specjalizujący się w produktach oszczędnościowych. W przypadku tego banku, nazwa BGŻ nie została usunięta.

Bank Millennium

Bank Millennium to kolejny bank powstały na gruncie polskich instytucji. Dwie instytucje powstałe w 1989 roku – Bank Inicjatyw Gospodarczy SA (BIG SA) oraz wyodrębniony z NBP Bank Gdański SA połączyły się w 1997 i rozpoczęły współną działalność jako BIG Bank Gdański SA. W 2000 roku inwestorem strategicznym banku został portugalski Banco Comercial Portugues, który obecnie obejmuje nieco ponad 50% akcji. Pod nazwą Bank Millenium instytucja funkcjonuje od 2003 roku. W 2019 roku Bank Millennium przejął należący do francuskiej grupy Société Générale Euro Bank.

Nest Bank

Historia Nest Banku sięga 1995 roku, gdy powstały dwa banki: FM Bank SA oraz Polski Bank Przedsiębiorczości. Obie instytucje powstały w tym samym roku, jednak działały niezależnie od siebie aż do fuzji w 2013 roku, w wyniku której oba banki, już jako FM Bank PBP SA prowadziły dwie marki: Bank Smart (bank mobilny na wzór mBanku) i BIZ Bank (skupiający się na obsłudze firm).

Od 2016 roku obie marki zamieniono na wspólną, o nazwie Nest Bank. Rok wcześniej, inwestorem dominującym, a w zasadzie jedynym, został brytyjski fundusz private equity AnaCap Financial Partners LPP, który posiada 100% udziałów w Nest Banku.

Credit Agricole

Bank Credit Agricole wywodzi się z Francji i może pochwalić się ponad stuletnią tradycją. W Polsce obecny jest od 2001 roku, gdy przejął 75% akcji Spółki Lukas SA, właściciela polskiego Lukas Banku. 10 lat później, w 2011 roku, dokonano rebrandingu i bank rozpoczął funkcjonowanie pod oficjalnym szyldem Credit Agricole Bank Polska SA. Oprócz dawnego Lukas Banku, w ramach grupy Credit Agricole w Polsce działa również Europejski Fundusz Leasingowy SA.

Citi Handlowy

Citi Handlowy wywodzi się z polskiego Banku Handlowego, założonego w 1870 roku. Od 1997 roku jest notowany na GPW, a już w 2001 roku nastąpiła jego fuzja z amerykańskim Citibankiem, który pozostaje dominującym akcjonariuszem banku z udziałem na poziomie 75%.

Toyota Bank

Toyota Bank jest jedynym bankiem motoryzacyjnym oferującym konta dla klientów indywidualnych. Pozostałe tego typu banki funkcjonujące na polskim rynku zajmują się wyłącznie finansowaniem zakupu samochodów (dla firm i klientów indywidualnych) lub oferują produkty bankowe tylko dla firm.

Właścicielem jest niemiecka spółka Toyota Kreditbank GmbH z siedzibą w Kolonii, rzecz jasna podległa japońskiej spółce-matce Toyota Financial Services Corporation z siedzibą w Nagoji.