Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Ranking najlepszych kont w polskich bankach w maju 2024

Sebastian Brzozowski, Mirosław Czech   •   Aktualizacja: 1 maja 2024 r.

Poniżej prezentujemy ranking kont w polskich bankach. Przez polskie banki rozumiemy takie, których większościowym lub głównym udziałowcem (właścicielem) są Skarb Państwa, polskie przedsiębiorstwa lub polscy inwestorzy. Przy każdym koncie znajduje się adnotacja, jakiego rodzaju kapitał stoi za danym bankiem, wraz z odnośnikiem do podstrony prezentującej szczegółowe informacje na ten temat.

Pod uwagę wzięliśmy tylko konta podstawowe oraz konta dla młodzieży, ponieważ w niektórych bankach konta podstawowe są dostępne tylko dla osób pełnoletnich, a młodzież korzysta z osobnej oferty.

Aby rozpocząć, prosimy o podanie swojego wieku – bez obaw, tej informacji nigdzie nie zapisujemy. Służy ona tylko odfiltrowaniu rachunków, których nie można lub nie opłaca się założyć będąc w Twoim wieku.Mam lat

Podaj swój prawdziwy wiek - niektóre banki mają ofertę zróżnicowaną
pod względem wieku klienta (m.in. korzystniejsze konta dla młodzieży).

1) Velo Bank - VeloKonto: 7 zł za obsługę karty, gdy w poprzednim miesiącu nie wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych (kartą, BLIK-iem itp.)

2) Velo Bank: 0 zł za wypłaty z bankomatów na terenie UE

3) PKO BP - Konto Za Zero: 0 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych za pomocą BLIK-a

4) PKO BP - Konto Za Zero: pierwsza wypłata w oddziale za darmo, 10 zł za każdą kolejną

7) Alior Bank - Konto Jakże Osobiste: 10 zł za prowadzenie konta, gdy posiadacz ma ukończone 26 lat i gdy na konto nie wpłynie jednorazowy przelew w wysokości min. 1500 zł z innego banku lub konta firmowego prowadzonego w Alior Banku

8) Alior Bank - Konto Jakże Osobiste: 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce w przypadku wyboru korzyści "Bezpłatne bankomaty w Polsce"

9) Alior Bank - Konto Jakże Osobiste: 0 zł za wypłaty z bankomatów na świecie w przypadku wyboru korzyści "Bezpłatne bankomaty za granicą", 2,50 zł za wypłaty przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych dokonywanych w walucie EUR, 5 zł w pozostałych przypadkach

10) BOŚ Bank - EkoKonto Bez Kosztów: 0 zł za prowadzenie konta w przypadku zewnętrznych wpływów na konto o łącznej wysokości min. 1500 zł

11) BOŚ Bank - EkoKonto Bez Kosztów: 0,10 zł za przelew przez internet w przypadku nie wyrażenia zgody na wysyłanie zmian regulacji elektronicznie z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika.

15) Pekao SA - Konto Przekorzystne: 20 gr za otrzymanie kodu SMS służącego do autoryzacji przelewu lub 0 zł za autoryzację przelewu za pomocą aplikacji mobilnej

16) Pekao SA - Konto Przekorzystne: przelew za pomocą BLIK - 1 zł od 1 stycznia 2024 r.

17) Pekao SA - Konto Przekorzystne: dwie darmowe wypłaty miesięcznie z bankomatów obcych na terenie Polski i nieograniczone darmowe wypłaty z bankomatów za granicą, gdy w poprzednim miesiącu dokonano przynajmniej 1 płatności kartą lub aplikacją banku i na rachunek wpłynęło przynajmniej jedno zasilenie na kwotę min. 500 zł

20) Bank BPS - talentKonto: 0 zł za prowadzenie konta gdy rodzic lub przedstawiciel ustawowy małoletniego posiada konto w Banku BPS lub założy je najpóźniej w dniu otwarcia talentKonta

21) Bank BPS - iKonto: 0 zł za prowadzenie konta w przypadku zewnętrznych wpływów na konto o łącznej wysokości min. 1000 zł, lub do momentu ukończenia przez posiadacza 26 roku życia, pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkoły wyższej w momencie zakładania konta

22) Bank BPS: prowizja od wypłaty za granicą w ramach EOG w walucie EUR - 3% min. 6 zł, w pozostałych przypadkach 3% min. 10 zł

25) Bank Pocztowy - Konto w Porządku: 2 zł za wypłatę gotówki w bankomatach na terenie państw EOG. Możliwość wykupienia abonamentu na darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie w wysokości 8 zł miesięcznie

26) Velo Bank: pierwsza wypłata w oddziale za darmo, 10 zł za każdą kolejną

27) Velo Bank - VeloKonto 18-26: darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce w przypadku wykonania min. 5 transakcji kartą w miesiącu

28) Velo Bank - VeloKonto: darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce w przypadku wykonania min. 5 transakcji kartą w miesiącu

Dlaczego wybierać polskie banki?

Jako Polacy i świadomi konsumenci, uważamy że warto trzymać pieniądze w bankach, których głównymi udziałowcami są Skarb Państwa lub polskie przedsiębiorstwa i inwestorzy. Wierzymy, że polski kapitał powinien pozostać w kraju i zostać powierzony instytucjom, które mają tu swoje siedziby, odprowadzają podatki oraz zatrudniają pracowników. Tak samo, jak w sklepach staramy się wybierać polskie marki.

W ten sposób możemy sami – nie czekając tylko na poczynania rządów – wspierać i napędzać polską gospodarkę, czego wszyscy bardzo potrzebujemy. Tego typu „drobne” decyzje podjęte dziś, pomagają budować siłę i niezależność naszego kraju w dłuższej perspektywie.