Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Koniec Getin Noble Banku – bank objęto przymusową restrukturyzacją

Sebastian Brzozowski   •   1 października 2022 r.

To już koniec ostatniego banku należącego do Leszka Czarneckiego – w piątek 30 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Getin Banku. To samo spotkało Idea Bank w styczniu 2021 roku, wiemy zatem jak ten mechanizm działa. Najważniejsze dla klientów jest to, że depozyty są bezpieczne, nadal można korzystać z posiadanych rachunków i kart i nadal należy spłacać zaciągnięte kredyty.

Przymusowa restrukturyzacja to proces, w którym bank będący w finansowych tarapatach zostaje w uproszczonym i przyspieszonym trybie przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a następnie jego działalność zostaje przekazana innemu, stabilnemu finansowo bankowi. Celem tej operacji jest zapobieżenie negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym, jakie niewątpliwie miałyby miejsce, gdyby któryś z banków zbankrutował.

Według BFG, w przypadku Getin Noble Banku spełnione były 3 przesłanki uprawniające do rozpoczęcia tego procesu:

  • zagrożenie upadłością,
  • brak możliwości wyjścia z kłopotów finansowych,
  • konieczność ochrony interesu publicznego (klientów oraz sektora finansowego).

Przymusową restrukturyzację przeprowadza się zazwyczaj w dni wolne od pracy, dlatego też likwidację Getin Noble Banku ogłoszono w piątek. Jego działalność zostanie przeniesiona do nowo utworzonego VeloBanku, zarządzanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i osiem największych banków w Polsce.

Co teraz?

Klienci Getin Banku nie muszą się martwić o swoje pieniądze – taki zresztą jest cel przymusowej restrukturyzacji:

  • depozyty są bezpieczne,
  • numery kont i kart pozostają takie same, nie ma potrzeby ich wymiany,
  • nadal można korzystać z bankowości internetowej,
  • kredyty i pożyczki nadal należy spłacać.

Oddziały i infolinia również funkcjonują jak dotąd. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, co się dzieje, oto numery telefonów:

  • całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych: +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01
  • infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego: +48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00).

Co prawda kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank SA, ale w ich przypadku również nic nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków.

Co dalej?

Operacje banku mają zostać przeniesione do nowo utworzonego VeloBanku. Dotychczas nie było takiej sytuacji – w 2021 r. Idea Bank w trybie przymusowej restrukturyzacji został po prostu wchłonięty do Banku Pekao SA. Czy VeloBank będzie nowym bytem kontynuującym operacje Getin Banku na dłużej nieokreśloną przyszłość, czy też zostanie finalnie częścią jednego z banków – tego nie wiadomo.

Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, może założyć sobie nowe konto w innym banku. Przed decyzją o wyborze nowego banku polecamy zapoznać się z naszym rankingiem kont w polskich bankach.