Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Zakładanie konta przez internet

Sebastian Brzozowski   •   9 maja 2018 r.

Jak na liderów bankowości cyfrowej przystało, polskie banki w większości umożliwiają zakładanie konta przez internet. Niektóre procedury są na tyle uproszczone, że konto naprawdę można założyć w kilkanaście minut i nie trzeba podpisywać żadnych dokumentów papierowych.

Spośród polskich banków, którym się przyglądamy, złożenie wniosku przez internet oferują:

 • PKO BP,
 • Inteligo,
 • Pekao SA,
 • Alior Bank,
 • BOŚ Bank,
 • Bank Pocztowy,
 • wybrane banki spółdzielcze.

Rachunku nie da się natomiast zdalnie założyć w Plus Banku. Również większość polskich banków należących do zagranicznych inwestorów umożliwia zakładanie konta przez internet.

Jak wygląda proces zakładania konta

Pierwszym krokiem zawsze jest wypełnienie wniosku na stronie banku. Formularze są skonstruowane w różny sposób:

 • w PKO BP i Inteligo zaczyna się od wyboru wnioskowanego produktu (czyli rodzaju konta), oraz wyboru karty do konta (rodzaju i/lub wizerunku). PKO BP pyta również, czy osoba wnioskująca jest już jego klientem – wtedy proponuje zalogowanie się do bankowości online i wypełnienie wniosku tam.
 • Alior Bank zaczyna od pytania o podstawowe dane oraz sposób potwierdzenia wniosku (o dostępnych metodach piszemy poniżej).
 • BOŚ Bank na wstępie pyta o sposób zawarcia umowy, rodzaj rachunku (indywidualny, wspólny) oraz o wybór oddziału, który będzie obsługiwał rachunek.

W kolejnych etapach formularza podaje się dokładne dane, takie jak imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania/zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dodatkowe informacje służące później weryfikacji tożsamości, jak np. nazwisko panieńskie matki.

Zawsze niezbędne jest podanie numeru dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku osób niepełnoletnich, jeśli bank w ogóle umożliwia im samodzielne założenie konta przez internet, dokumentem może być niekiedy także legitymacja szkolna.

Oświadczenia i zgody

Od 2015 roku niezbędne jest również oświadczenie na temat obowiązku podatkowego wobec USA. To skutek wprowadzonej w USA w 2013 roku ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), za pomocą której Stany Zjednoczone którą na mocy porozumień pomiędzy rządami, zobowiązała się respektować także Polska.

Uwaga także na udzielane zgody – najczęściej nie wszystkie są wymagane! Można sobie oszczędzić nerwów związanych z niechcianymi telefonami z banku, nie zaznaczając po prostu tzw. zgód marketingowych, czyli na przedstawianie informacji handlowych za pośrednictwem telefonu i maila.

Dodatkowe produkty

Na etapie wypełniania wniosku, w niektórych bankach można również zaznaczyć produkty dodatkowe, jak np. konto oszczędnościowe – jeśli bank takie produkty oferuje. Inteligo proponuje np. założenie od razu konta PKO Junior dla dziecka.

Co po wypełnieniu wniosku?

Po wypełnieniu formularza, niektóre banki wykonują najpierw telefon w celu potwierdzenia danych i zamiaru założenia konta. Następnie, w zależności od banku (i czasem od preferencji klienta), można podpisać umowę o prowadzenie rachunku na następujące sposoby:

 • Za pośrednictwem kuriera – wtedy bank wydrukowaną umowę i niezbędne dokumenty w dwóch egzemplarzach prześle za pośrednictwem kuriera, który ma za zadanie zweryfikować tożsamość klienta (sprawdzić czy zgadzają się dane w dowodzie osobistym z danymi na umowie) oraz odebrać podpisany w jego obecności egzemplarz umowy i przekazać z powrotem do banku. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że można wizytę kurierską umówić w domu lub w pracy, w dogodnym dla siebie terminie – w zależności od pracy kuriera, oczywiście.
 • W oddziale – wtedy dokumenty przygotowane do podpisu czekają we wskazanym oddziale, do którego można udać się w godzinach jego pracy. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wizyty „przy okazji”, bez konieczności czekania na kuriera i umawiania się na termin doręczenia dokumentów.
 • Przelewem – to zdecydowanie najprzyjemniejsza metoda, ale niestety nie jest oferowana przez wszystkie banki. Polega ona na wykonaniu przelewu na nowe konto z innego posiadanego przez siebie konta, jednak musi ono być zweryfikowane metodą tradycyjną i dane jego posiadacza muszą się w stu procentach zgadzać z danymi posiadacza nowego konta. Można w ten sposób sfinalizować założenie konta w Alior Banku.
 • Rozmową video – czyli rozmową z konsultantem, tak jak na Skypie. Wymagane są do tego kamera, mikrofon i głośniki/słuchawki, oraz oczywiście warunki do spokojnego przeprowadzenia rozmowy. Możliwość takiego potwierdzenia wniosku oferuje Alior Bank.

Czy zakładanie konta przez internet jest bezpieczne?

Przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, korzystanie z bankowości online i zakładnie kont przez internet jest bezpieczne. Czy to składając wniosek o konto, czy to logując się do banku, powinniśmy upewnić się, że:

 • Jesteśmy na stronie banku, a nie podszywającej się pod bank – czyli sprawdzić dokładnie adres strony (np. czy strona PKO BP ma adres w domenie pkobp.pl, czy strona Pekao SA ma adres w domenie pekao.com.pl itd.).
 • Połączenie jest szyfrowane przy pomocy ważnego certyfikatu SSL – powie nam o tym przeglądarka, wyświetlając informacje w pasku adresu: zieloną kłódkę i nazwę instytucji. Oprócz tego adres powinien zaczynać się od przedrostka https, a nie http.
 • Mamy zainstalowany dobry program antywirusowy z aktualną bazą wirusów – bo nawet jeśli bank inwestuje miliony złotych w bezpieczeństwo swoich systemów, włamanie do konta lub przechwycenie danych może zostać spowodowane słabym zabezpieczeniem naszych komputerów.