Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Idea Bank przejęty przez Pekao SA

Redakcja   •   4 stycznia 2021 r.

W dniu 3 stycznia 2021 r. przestał istnieć jeden z największych polskich banków z prywatnym kapitałem – Idea Bank. Bank należał do Leszka Czarneckiego, właściciela m.in. Getin Noble Banku.

Pogarszające się kłopoty finansowe w ostatnich latach funkcjonowania Idea Banku doprowadziły do ogłoszenia 31 grudnia 2020 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji banku, ze skutkiem na dzień 3 stycznia 2021 r. Jak podano, BFG złożył zapytanie łącznie do 6 spośród największych banków, a finalnie podmiotem przejmującym został państwowy Bank Pekao SA.

Po raz pierwszy zastosowano więc w Polsce mechanizm błyskawicznego przejęcia jednego banku przez drugi, w sposób uniemożliwiający klientom i inwestorom reakcję, która mogłaby doprowadzić do załamania w całym sektorze. Przejęcie ogłoszono bowiem tuż przed 3-dniowym „długim weekendem”, gdy placówki bankowe oraz giełda były nieczynne, a w pierwszy dzień roboczy, 4 stycznia, było już po wszystkim.

Mechanizm resolution ma na celu ochronę klientów oraz całego sektora. W przypadku gdyby bank ogłosił upadłość, klienci mogliby stracić część środków, bowiem BFG gwarantuje środki tylko do 100 tys. Euro. Mogliby mieć również trudności z szybkim odzyskaniem środków w gwarantowanej wysokości, ponieważ organizacja ich wypłat prawdopodobnie nie odbyłaby się w ciągu jednego dnia. Upadek banku spowodowałby także spadek zaufania do instytucji bankowych oraz wzrost ich kosztów funkcjonowania, ponieważ BFG z pewnością musiałby podnieść składkę, którą płacą wszystkie banki.

Poszkodowanymi zostali zatem właściciele – nie tylko dominujący akcjonariusze, lecz również wszyscy inwestorzy prywatni, którzy w swoim portfelu posiadali akcje Idea Banku (IDA). Ich akcje straciły jakąkolwiek wartość, ponieważ Idea Bank został wykluczony z notowań po ogłoszeniu restrukturyzacji.

Klienci Idea Banku i ich środki są zatem bezpieczne. Wszystkie produkty są obsługiwane bez zmian, tyle że obecnie zajmuje się tym już Pekao SA. Numery kont i kart również pozostały niezmienione. W dalszej kolejności należy jednak oczekiwać migracji klientów z dotychczasowej oferty Idea Banku na produkty oferowane przez Pekao SA.

Pekao SA

Pekao SA to polski bank uniwersalny o długiej historii. Rok po debiucie na GPW, w 1999 r. przejęty przez włoską grupę UniCredit, pod kontrolą której pozostał aż do 2017 roku, gdy głównym akcjonariuszem została państwowa spółka PZU SA. Jeszcze wcześniej, w 2007 roku, Bank Pekao przejął większą część Banku BPH, w tym cały dział koporacyjny. Więcej ›

Podstawowe rachunki w ofercie Pekao SA

Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›