Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Pekao SA

Bank Pekao SA (Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) to polski bank założony w 1929 roku jako państwowy bank komercyjny. Udziałowcami zostali wówczas Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO), Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny. W latach 60′ bank emitował „bony towarowe PeKaO”, za które w sklepach detalicznych prowadzonych również przez bank można było kupować za dolary deficytowe towary. W 1972 r. sieć tych sklepów została odseparowana od banku poprzez utworzenie przez państwo osobnego przedsiębiorstwa o znanej do dziś nazwie Pewex.

W 1996 roku rozpoczęły się przygotowania do prywatyzacji banku, a w 1998 r. bank zadebiutował na GPW. Rok później inwestorem strategicznym została włoska grupa UniCredit, w której rękach instytucja pozostała aż do 2017 roku. Przez cały ten okres bank hojnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2007 roku Bank Pekao przejął znaczną część Banku BPH, a w 2017 roku, po 18 latach, znalazł się z powrotem w polskich rękach, dzięki przejęciu większościowego pakietu akcji przez PZU SA, spółkę pozostającą pod kontrolą Skarbu Państwa.

Podstawowe rachunki w ofercie Pekao SA

  • Konto Przekorzystne

    Uniwersalny rachunek dla klientów indywidualnych, prowadzony bezpłatnie i z bezpłatną kartą tylko w przypadku przynajmniej jednego miesięcznego wpływu o wysokości 500 zł i jednej płatności kartą w ciągu miesiąca (w przeciwnym razie konto kosztuje 6 zł, a karta 3 zł miesięcznie). Darmowe wypłaty są możliwe tylko z bankomatów Pekao SA
    Nasza analiza Opis na stronie banku

  • Konto Przekorzystne do 26 lat

    Ten sam rachunek, z tym że do momentu ukończenia 26 roku życia posiadacz nie płaci miesięcznych prowizji za konto i kartę oraz ma możliwość wypłacania za darmo ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
    Nasza analiza Opis na stronie banku

Struktura kapitałowa