Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku jako instytucja rozliczeniowa Poczty Polskiej, by po około 10 latach przekształcić się w bank detaliczny, którym pozostaje do dziś. Dominującym udziałowcem pozostaje Poczta Polska SA (75% minus 10 akcji), natomiast właścicielem reszty akcji jest PKO BP (25% plus 10 akcji). Bank specjalizuje się w najprostszych produktach bankowych dla klientów indywidualnych, małych firm oraz instytucji. Swoje konto klienci mogą obsługiwać zarówno w placówkach banku jak i w oddziałach Poczty Polskiej.

Od 2017 roku Bank Pocztowy prowadzi także działalność pod marką EnveloBank, przeznaczoną dla nowoczesnych klientów, którzy wolą obsługiwać swoje konto za pomocą internetu lub telefonu, zamiast w oddziale lub na poczcie. EnveloBank nie jest więc osobnym bankiem, tak samo jak Inteligo czy T-Mobile Usługi Bankowe.

Rachunki w ofercie Banku Pocztowego

  • Konto w Porządku

    Podstawowy rachunek w ofercie banku, z warunkami zróżnicowanymi w zależności od wieku posiadacza (13-25, 26-64, 65 i więcej lat). Dla młodzieży rachunek jest bezpłatny, a dla osób powyżej 26 roku życia zarówno konto jak i karta mogą być bezpłatne, gdy spełni się określone warunki (posiadanie karty debetowej i płatności na min. 300 zł miesięcznie). Dla seniorów bank prowadzi konto bezpłatnie również wtedy, gdy na rachunek wpływają comiesięczne płatności z ZUS, np. emerytura.
    Opis na stronie banku

Rachunki w ofercie EnveloBanku

Struktura kapitałowa