Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku jako instytucja rozliczeniowa Poczty Polskiej, by po około 10 latach przekształcić się w bank detaliczny, którym pozostaje do dziś. Dominującym udziałowcem pozostaje Poczta Polska SA (75% minus 10 akcji), natomiast właścicielem reszty akcji jest PKO BP (25% plus 10 akcji). Bank specjalizuje się w najprostszych produktach bankowych dla klientów indywidualnych, małych firm oraz instytucji. Swoje konto klienci mogą obsługiwać zarówno w placówkach banku jak i w oddziałach Poczty Polskiej.

Od 2017 do 2021 roku Bank Pocztowy prowadził także działalność pod marką EnveloBank, przeznaczoną dla nowoczesnych klientów, którzy woleli obsługiwać swoje konto za pomocą internetu lub telefonu, zamiast w oddziale lub na poczcie. EnveloBank nie był więc osobnym bankiem lecz marką bankową, tak samo jak Inteligo czy T-Mobile Usługi Bankowe.

Rachunki w ofercie Banku Pocztowego

  • Konto w Porządku

    Podstawowy rachunek w ofercie banku, z warunkami zróżnicowanymi w zależności od wieku posiadacza (13-25, 26-64, 65 i więcej lat). Dla młodzieży rachunek jest bezpłatny, a dla osób powyżej 26 roku życia zarówno konto jak i karta mogą być bezpłatne, gdy spełni się określone warunki (posiadanie karty debetowej i płatności na min. 300 zł miesięcznie). Dla seniorów bank prowadzi konto bezpłatnie również wtedy, gdy na rachunek wpływają comiesięczne płatności z ZUS, np. emerytura.
    Opis na stronie banku

Struktura kapitałowa