Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Koniec marki Envelobank

Redakcja   •   3 marca 2021 r.

Bank Pocztowy od 2017 r. prowadzi działalność również pod marką Envelobank. Po czterech latach zdecydowano jednak o rezygnacji z tej marki i połączenia obu banków „pod jednym dachem”.

W momencie powstawania, Envelobank był znacznie bardziej rozwinięty cyfrowo od swojego banku „macierzystego” i był marką skierowaną do nowoczesnych klientów, chcących korzystać z rozwiązań cyfrowych zamiast obsługi w oddziałach banku lub poczty. Nowoczesne wzornictwo, bankowość elektroniczna nieodbiegająca od standardów i aplikacja mobilna zdecydowanie odróżniały Envelobank od Banku Pocztowego.

Jednak Bank Pocztowy nie marnował czasu i już po czterech latach zdecydowano o likwidacji marki Envelobank i złączeniu obu systemów bankowych w jedno. Niewątpliwie oba banki, jako należące do tego samego podmiotu, korzystały ze wspólnych rozwiązań – Envelobank być może miał być po prostu prekursorem nowoczesnych rozwiązań.

Już w zeszłym roku oba banki ujednoliciły ofertę – rachunek pod nazwą Konto w Porządku ma identyczne warunki prowadzenia w obu bankach – a jeszcze w 2019 roku klienci Banku Pocztowego mogli zacząć korzystać z platformy EnveloBank Online, zamiast Pocztowy24.

Migracja klientów do wspólnej platformy ma rozpocząć się w marcu 2021 r., a całkowite połączenie systemów i ostateczna likwidacja Envelobanku jest planowana na sierpień 2021 r.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy to bank silnie związany z Pocztą Polską SA, która jest jego dominującym udziałowcem (ok. 75%). Drugim akcjonariuszem jest natomiast PKO BP (ok. 25%). Bank koncentruje się na najprostszych produktach bankowych dla klientów indywidualnych, małych firm oraz instytucji. Bank Pocztowy jest również właścicielem marki EnveloBank kierowanej do klientów nowoczesnych, obsługujących swoje konto przez internet lub urządzenia mobilne.

Rachunki w ofercie Banku Pocztowego

Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›