Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Bank BPS

Bank BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) to bank zrzeszający ok. 350 banków spółdzielczych funkcjonujących w całej Polsce. Działa od 1992 roku, początkowo jako Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A., a pod obecnym szyldem od 2002 roku, w którym połączył się z pięcioma innymi bankami regionalnymi. Oferuje produkty finansowe dla klientów detalicznych, korporacyjnych oraz małych i średnich firm. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Głównym akcjonariuszem Banku BPS są zrzeszone banki spółdzielcze.

Rachunki w ofercie Banku BPS

  • iKonto – podstawowy rachunek dla osób pełnoletnich, prowadzony bezpłatnie dla osób uczących się (do 26 roku życia) lub w przypadku wpływów min. 1000 zł miesięcznie. Umożliwia darmowe wypłaty z bankomatów większości banków spółdzielczych oraz w sieci Planet Cash, jednak brakuje możliwości uniknięcia opłaty za kartę do konta (3 zł miesięcznie)
  • talentKonto – konto dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, prowadzone bezpłatnie gdy rodzic lub opiekun prawny posiada konto w Banku BPS, jednak również bez możliwości zwolnienia z opłaty za kartę debetową

Konto oszczędnościowe

  • Konto Oszczędnościowe – z oprocentowaniem 1,3% – 1,8% w skali roku w zależności od salda, z jednym darmowym przelewem wewnętrznym i jedną darmową wypłatą w oddziale w miesiącu. Dla osób nie posiadających konta osobistego w Banku BPS, pobierana jest opłata za udzielenie dostępu do bankowości elektronicznej (zob. ranking kont oszczędnościowych)