Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

SGB Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa)

SGB-Bank SA to drugi z największych w Polsce banków zrzeszających banki spółdzielcze. W ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej funkcjonuje ok. 200 banków z całego obszaru Polski, a sam SGB-Bank SA ma swoją siedzibę w Poznaniu. Spółdzielcza Grupa Bankowa powstała na bazie Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA i obecnie szczyci się obsługą ponad 1,5 mln klientów. 100% kapitału SGB pochodzi z banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach grupy.

SGB-Bank koncentruje się na obsłudze bankowej klientów detalicznych i instytucji, z naciskiem na branże rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Misją banku jest być zawsze „po drodze” dla klienta.

Rachunki w ofercie SGB Banku

  • Konto TAK!

    Konto płatne 1 zł miesięcznie, ze zwolnieniem z opłaty za kartę w przypadku min. 1 transakcji miesięcznie i z wypłatami z bankomatów spoza sieci SGB za 1 zł
    Opis na stronie banku