Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Idea Bank

Idea Bank to polski bank istniejący do 3 stycznia 2021 r., skupiający się na małych firmach i mikroprzedsiębiorcach, oferujący również atrakcyjne produkty dla klientów indywidualnych. Idea Bank wyróżniał się innowacyjną ofertą dla przedsiębiorców: siecią darmowych przestrzeni biurowych Idea Hub, zlokalizowanych w placówkach banku, aplikacją Idea Cloud do zarządzania firmą, lub mobilnymi wpłatomatami.

Pogarszające się kłopoty finansowe w ostatnich latach funkcjonowania Idea Banku doprowadziły do przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zaowocowało to ogłoszonym w samej końcówce 2020 roku przejęciem banku przez Pekao SA ze skutkiem na dzień 3 stycznia 2021 r. Był to pierwszy przypadek zastosowania tzw. resolution w polskim systemie bankowym, czyli błyskawicznego przejęcia jednego banku przez drugi, w sposób uniemożliwiający klientom i inwestorom reakcję, która mogłaby doprowadzić do załamania w całym sektorze.

Pod nazwą Idea Bank funkcjonował od 2010 roku, wcześniej znany był jako GMAC Bank Polska SA, Opel Bank SA i Polbank SA (nie mylić z Polbank EFG, który w 2012 r. połączył się z Raiffeisen Bank Polska). Głównym akcjonariuszem był Leszek Czarnecki, prywatnie oraz za pośrednictwem Getin Holding SA, w skład której wchodzi także Getin Noble Bank oraz inne instytucje finansowe, np. Idea Leasing, Open Finance, Tax Care.

Pod nazwą Lion’s Bank, Idea Bank prowadził również usługi tzw. private bankingu, czyli usług finansowych dla najbardziej zamożonych klientów – konta bieżące, konta oszczędnościowe, karty kredytowe, lokaty oraz produkty inwestycyjne.