Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank to instytucja istniejąca do 30 września 2022 r., powstała z połączenia dwóch banków należących do grupy Getin Holding SA: Getin Banku (bankowość detaliczna) i Noble Banku (bankowość prywatna dla zamożnych klientów).

Getin Bank powstał w 2004 r. po przejęciu przez Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA od Banku BPH i był bankiem uniwersalnym – obsługiwał klientów indywidualnych, firmy, korporacje oraz samorządy. Marka Noble Bank powstała natomiast w 2005 r. na bazie Wschodniego Banku Cukrownictwa z siedzibą w Lublinie i kierowana była do najzamożniejszych klientów, oferując usługi tzw. private banking oraz wealth management – czyli indywidualnej obsługi klienta przez desygnowanego doradcę oraz ściślejszą współpracę pomiędzy bankierami a klientami w zakresie pomnażania i zabezpieczania majątku.

Większościowym akcjonariuszem Getin Noble Banku był Leszek Czarnecki, podobnie jak w przypadku zlikwidowanego w 2021 roku Idea Banku. W skład grupy wchodziły także: Getin Leasing, Noble Securities, Noble Funds i Noble Concierge.