Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Aktualności

Idea Bank otrzymał rating kredytowy na poziomie BB

Jak podaje Idea Bank, agencja ratingowa EuroRating nadała bankowi zamówiony rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Poczta Pełna Korzyści i ochrona karty w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy i Poczta Polska wzbogaciły swój program „Poczta Pełna Korzyści” o program „Karta z Ubezpieczeniem”, w ramach którego posiadacze karty otrzymują bezpłatny pakiet Ochrona Karty.

Bank Pocztowy dokapitalizowany kwotą 90 mln zł

Pod koniec września Bank Pocztowy poinformował, że walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowały o powiększeniu kapitału zakładowego banku. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 90 mln zł nastąpi poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii C2, realizowaną w trybie subskrypcji prywatnej.