Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Santander Bank (BZ WBK) przejmuje Deutsche Bank w listopadzie

Redakcja   •   13 września 2018 r.

Wprawdzie na łamach naszego portalu skupiamy się na bankach z polskim kapitałem, ale nie możemy przemilczeć tak znaczącego wydarzenia na polskim rynku bankowym. 10 listopada 2018 r. Santander Bank Polska (BZ WBK) przejmie od Deutsche Banku m.in. bankowość detaliczną oraz private banking, czyli obsługę prawie wszystkich klientów indywidualnych.

Deutsche Bank pozostanie jednak na polskim rynku, ale w bardzo ograniczonym zakresie z punktu widzenia osób fizycznych, ponieważ będzie obsługiwać tylko:

 • bankowość korporacyjną i inwestycyjną
 • kredyty i pożyczki hipoteczne klientów indywidualnych, zaciągniętych w walutach obcych (również te które zostały w trakcie trwania przewalutowane na złotówki)

Jak będzie wyglądać fuzja w praktyce

Oba banki zamierzają uporać się z połączeniem dosyć szybko.

Od 12 listopada 2018 r. w bankowości elektronicznej Deutsche Banku klienci będą mogli aktywować dostęp do bankowości elektronicznej Santandera. Możliwość ta będzie jednak dostępna tylko przez 60 dni, później aktywacja dostępu do bankowości Santandera będzie możliwa tylko podczas wizyty w oddziale (oddziale Santandera).

Aktywując dostęp do nowej platformy klienci otrzymają też nowy login i będą musieli ustanowić nowe hasło, choć bank informuje, że będzie można korzystać też z dotychczasowego loginu i hasła. Do nowego systemu zostaną przeniesione dotychczasowe rachunki wraz z historią oraz pełnomocnictwa.

Oprócz tego:

 • już od 1 października klienci Deutsche Banku będą mogli korzystać z darmowych wypłat z bankomatów Santander Banku
 • autoryzacja operacji (np. przelewów) w Santanderze będzie odbywać się kodami SMS – zniknie możliwość korzystania z karty TAN.
 • konta osobistem karty kredytowe i lokaty zmienią nazwy – z dotychczasowych zostaną usunięte elementy wskazujące na Deutsche Bank, w tym skrót „db”,
 • karty debetowe zostaną wymienione na karty z logo Santander Bank Polska przy zachowaniu dotychczasowej oferty,
 • zmienią się numery rachunków do spłaty kart kredytowych. W przypadku podania starego numeru rachunku, spłata zostanie poprawnie zaksięgowana,
 • karty debetowe i karty kredytowe po upływie terminu ważności zostaną wznowione jako karty z oferty Santander Bank Polska

Nie wszystko się jednak zmieni

Zmianie nie ulegną:

 • numery kont, kart, terminy ważności kart oraz kody PIN,
 • numery infolinii,
 • opłaty i prowizje (nie zostaną podwyższone),
 • oprocentowanie kont osobistych, lokat, kart kredytowych i kredytów,
 • sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w PLN, przeniesionych do Santander Banku

Więcej informacji na stronie Deutsche Banku. Bank przygotował też osobną podstronę dla posiadaczy kredytów hipotecznych w walutach obcych.