Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Inwestomat dla wszystkich klientów PKO BP

Redakcja   •   18 listopada 2019 r.

Inwestomat to usługa dostępna w serwisie iPKO, która w prosty sposób wskazuje jak wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, Inwestomat wskazuje najbardziej odpowiedni fundusz inwestycyjny, biorąc pod uwagę poziom akceptacji ryzyka, oczekiwaną stopę zysku i czas trwania inwestycji. Inwestować można już od 100 zł.

Usługa ta do niedawna dostępna była tylko wąskiemu gronu zamożnych klientów banku, a od teraz będzie dostępna dla wszystkich korzystających z systemu transakcyjnego iPKO.

Jak działa Inwestomat

  1. Określamy cel na jaki chcemy przeznaczyć inwestowane środki.
  2. Wypełniamy ankietę, której wynik pozwoli ocenić nasz potencjał finansowy, nastawienie do ryzyka, wiedzę o inwestowaniu.
  3. Określamy ile chcielibyśmy mieć na rachunku na koniec okresu inwestowania – Inwestomat, uwzględniając informacje z poprzednich kroków policzy i wskaże, ile miesięcznie powinniśmy inwestować.
  4. Na koniec Inwestomat prezentuje wyniki dla trzech scenariuszy naszej inwestycji: optymistycznego, prawdopodobnego i pesymistycznego.
  5. Jeśli ostatecznie zaakceptujemy propozycję planu inwestycji przedstawionego w Inwestomacie, w ostatnim kroku możemy dokonać zakupu jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych.

Inwestomat rekomenduje rozwiązania z oferty PKO TFI, które zarządza środkami o wartości 34 mld złotych powierzonymi przez blisko 600 tys. klientów.

PKO BP

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, czyli obsługujący klientów detalicznych, firmy, korporacje oraz samorządy. Głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. Do PKO BP należy również marka Inteligo, oferująca konta obsługiwane przez internet (lub telefon), zazwyczaj tańsze w obsłudze od kont w PKO BP. Więcej ›

Podstawowe konta w PKO BP

Podstawowe konta w Inteligo

Więcej o banku, rachunkach i strukturze kapitału ›