Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Nie będzie fuzji Pekao SA i Alior Banku

Redakcja   •   8 sierpnia 2018 r.

Jak poinformowały biura prasowe obu instytucji, zakończone zostały analizy potencjalnego połączenia banków w jedną instytucję i nie zdecydowano się na podjęcie takiego kroku. PZU SA nadal będzie więc głównym akcjonariuszem dwóch niezależnych banków.

List intencyjny w sprawie połączenia lub podjęcia ścisłej współpracy oba banki podpisały w październiku 2017 r. Po kilku miesiącach analiz zdecydowano się, że fuzja jednak nie nastąpi.

Jako przyczynę podano brak porozumienia co do warunków połączenia. Ze strony Pekao kluczowymi czynnikami były warunki finansowe transakcji, obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększona obecnie zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior Banku. Alior Bank z kolei podał, że wyniki analiz wskazują, że z punktu widzenia akcjonariuszy korzystniej będzie, gdy  instytucje będą rozwijały się niezależnie od siebie jako osobne podmioty.

Obie instytucje dumnie podkreślają swoje sukcesy i strategie na najbliższe lata. Pekao SA chwali się poprawą oferty dla klientów indywidualnych i wzrostem sprzedaży w tym segmencie rynku oraz implementowaniem nowych technologii. Alior z kolei podkreśla swoje dążenie do bycia na technologicznym szczycie, dzięki realizacji swojej strategii „Cyfrowego buntownika”. Oba banki, jak widać, pragną na swój własny sposób zdobyć ten sam kawałek tortu.

W ciągu paru miesięcy powinna również wyklarować się przyszłość Getin Banku i Idea Banku, które również mają wspólnego głównego akcjonariusza w osobie Leszka Czarneckiego.