Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Konto Przekorzystne zastępuje ofertę Eurokont w Banku Pekao SA

Redakcja   •   29 stycznia 2018 r.

25 stycznia 2018 r. Bank Pekao SA wprowadził do oferty jedno uniwersalne konto dla wszystkich, o nazwie Konto Przekorzystne. Jedyną odmianą tego rachunku jest Konto Przekorzystne do 26 lat, jednak podobnie jak w przypadku np. Getin Banku, jest to to samo konto, tylko od osób młodych nie są pobierane niektóre opłaty.

W porównaniu do dotychczasowej oferty, można mówić o znacznej poprawie warunków dla młodzieży i za to bankowi należą się brawa. Posiadacze konta którzy nie ukończyli 26 roku życia otrzymują w zasadzie bezpłatny rachunek, z darmowymi wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.

Niestety, dla starszych klientów na lepsze nie zmieniło się zbyt dużo. Aby uniknąć opłaty 6 zł za prowadzenie konta i 3 zł za prowadzenie karty, należy otrzymać każdego miesiąca minimum 1 wpływ na kwotę 500 zł lub wyższą (wynagrodzenie za pracę, stypendium, inne świadczenia) i przynajmniej raz zapłacić kartą lub aplikacją mobilną banku. Nadal darmowe wypłaty możliwe są tylko z bankomatów Pekao SA, a dwie darmowe wypłaty z bankomatów obcych przysługują teraz tylko klientom, którzy spełnią powyższe warunki.

Zwróciliśmy jednak uwagę na uproszczenie układu tabeli opłat i prowizji – wnikliwi klienci na pewno ten fakt docenią.

Zapraszamy do lektury bardziej szczegółowej analizy Konta Przekorzystnego w osobnym artykule na naszej stronie.