Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Najlepsze konta oszczędnościowe w polskich bankach

Sebastian Brzozowski, Mirosław Czech   •   Aktualizacja: 14 stycznia 2021 r.

Zdecydowaliśmy o tymczasowym zawieszeniu rankingu kont oszczędnościowych. W obliczu aktualnego poziomu stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa referencyjna 0,1%), oprocentowanie kont oszczędnościowych jest tak niskie, że uważamy że jakiekolwiek porównania nie mają sensu.

Przy tych poziomach stóp procentowych, różnice w oprocentowaniu na poziomie dziesiątych części procenta są na tyle nieznaczne, że polecamy wybrać po prostu konto oszczędnościowe w banku, w którym posiada się konto osobiste. Będzie to najwygodniejsze rozwiązanie.

Osobom, które zastanawiają się jakie konto wybrać, polecamy ranking kont osobistych w polskich bankach. Każdy z banków w rankingu oferuje także konto oszczędnościowe, lecz w obecnych warunkach o wyborze oferty powinny decydować warunki prowadzenia konta osobistego, a nie oszczędnościowego.


Jak sporządzamy ranking?

(w czasach, kiedy go faktycznie sporządzamy)

Polskie banki to według nas te, których większościowym udziałowcem (właścicielem) jest Skarb Państwa, polskie firmy lub po prostu polscy inwestorzy. Każde konto w rankingu opatrujemy informacją, jaki kapitał stoi za danym bankiem. Po kliknięciu w adnotację można dowiedzieć się więcej na temat struktury kapitałowej banku.

Oceniając konta oszczędnościowe, skupiamy się m.in. na:

  • poziomie oprocentowania środków, ze szczególnym uwzględnieniem oprocentowania dla kwot w wysokości 15 000 – 30 000 zł (jest to zaokrąglona mediana poziomu oszczędności gospodarstw w Polsce, przy czym dolna granica tego przedziału to oszczędności w formie depozytów bankowych, a górna granica to oszczędności w formie depozytów, jednostek funduszy inwestycyjnych i oszczędności emerytalnych),
  • możliwościach darmowego przelewania środków na powiązane konto lub wypłat w oddziałach banków,
  • dodatkowych kosztach prowadzenia rachunku oszczędnościowego.

Istotnym elementem oceny jest też ocena konta osobistego, jeżeli jest ono wymagane do posiadania konta oszczędnościowego.