Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

PKO BP umożliwia rozliczenie roczne za pomocą serwisu transakcyjnego

Redakcja   •   2 lutego 2018 r.

Klienci PKO BP mogą w serwisie transakcyjnym, w zakładce e-Urząd, złożyć wniosek PIT-WZ. Jest to wniosek umożliwiający znaczne uproszczenie rozliczenia – wstępne zeznanie podatkowe za podatnika przygotowuje właściwy Urząd Skarbowy, a następnie podatnik musi je zaakceptować lub odrzucić.

Wniosek PIT-WZ możę złożyć każdy pełnoletni klient banku, rozliczający się formularzem PIT-37 indywidualnie, ze współmałżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dzieci. We wniosku można wskazać m.in. kwoty kosztów uzyskania przychodu, ulgi rehabilitacyjnej, odliczenia z tytułu ulgi na dzieci oraz wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.

PIT-WZ można wypełniać od 1 lutego do 16 kwietnia 2018 r. W ciągu 5 dni roboczych, jednak nie przed 15 marca, Urząd Skarbowy prześle wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Powiadomienie, wraz z kodem do pobrania oraz Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany przez podatnika adres e-mail. Na zaakceptowanie lub odrzucenie zeznania podatnik ma czas do 30 kwietnia 2018 r. Brak odpowiedzi ze strony podatnika będzie automatycznie uznane za poprawne w ostatnim dniu kwietnia.

Źródło: PKO BP