Polskie konto - Konto w polskim banku. Wspieraj polski kapitał!

Bank Pocztowy dokapitalizowany kwotą 90 mln zł

Redakcja   •   5 października 2017 r.

Pod koniec września Bank Pocztowy poinformował, że walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowały o powiększeniu kapitału zakładowego banku. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 90 mln zł nastąpi poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii C2, realizowaną w trybie subskrypcji prywatnej.

Nowo wyemitowane akcje obejmą obecni udziałowcy, zachowując dotychczasowy procentowy udział: 75% minus 10 akcji dla Poczty Polskiej i 25% plus 10 akcji dla PKO Banku Polskiego. Nie zmieni się zatem struktura akcjonariatu.

Powiększenie kapitału zakładowego ma służyć realizacji Strategii Banku Pocztowego na lata 2017-2021, której głównymi założeniami jest to, by Bank Pocztowy stał się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

Źródło: Bank Pocztowy